HOTLINE: +84 913.135.453

Cơ quan hải quan hướng dẫn giải quyết xe ô tô chuyển mục đích sử dụng

Autopress.vn - Trường hợp chủ sở hữu ô tô là chi nhánh đã giải thể, bàn giao lại xe cho công ty mẹ thì công ty mẹ thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về việc chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô mang biển số LB (xe phục vụ trong Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo) của doanh nghiệp đã giải thể.

Cụ thể, trường hợp chủ sở hữu ô tô là chi nhánh đã giải thể, bàn giao lại xe cho công ty mẹ thì công ty mẹ thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Trường hợp chủ sở hữu xe ô tô là công ty đã giải thể, bàn giao lại xe cho tổ chức, cá nhân khác quản lý, sử dụng, việc bàn giao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng xe thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Nếu tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có đăng ký mã số thuế thì thực hiện thông qua đại lý hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, người đăng ký tờ khai hải quan xuất trình cho cơ quan hải quan các giấy tờ chứng minh việc bàn giao xe.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, trường hợp công ty nhập khẩu ban đầu đã bán, xuất hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác, việc mua bán phù hợp với quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân đang sở hữu xe thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, người đăng ký tờ khai xuất trình cho cơ quan hải quan các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng./.

Theo Thời báo Tài chính

KÉO TIẾP ĐỂ XEM NỘI DUNG ...

Thoát