HOTLINE: +84 913.135.453

Honda, Kawasaki, Suzuki và Yamaha cùng hợp tác nghiêng cứu phát triển động cơ mô tô dùng hydro

Autopress.vn - Lãnh đạo cả bốn hãng xe gặp nhau ở Tokyo, Nhật Bản, và thành lập hiệp hội HySE (Công nghệ Động cơ và phương tiện di động cỡ nhỏ chạy bằng hydro - Hydrogen Small Mobility and Engine Technolo-gy).

Ngoài bốn hãng vừa kể trên, Kawasaki Heavy Industries Limited và Toyota Motor Corporation cũng sẽ tham gia HySE với tư cách thành viên đặc biệt. Sự tham gia này rất quan trọng vì KHI và Toyota là những công ty có nghiên cứu về năng lượng hydro rất phát triển.

Ngoài việc phát triển động cơ hydro cho xe mô tô, HySE cũng có kế hoạch phát triển động cơ cho những phương tiện di chuyển cỡ nhỏ. Vậy HySE sẽ tập trung nghiên cứu 3 lĩnh vực với trách nhiệm được chia đều cho 4 hãng như sau:

- Nghiên cứu động cơ hydro (Honda, Suzuki, Yamaha, và Kawasaki Motors).
- Nghiên cứu hệ thống tiếp nhiên liệu hydro (Yamaha).
- Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu (Kawasaki Motors).

Theo các kế hoạch mà HySE đã đặt ra, Honda sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển động cơ chạy bằng hydro, Suzuki sẽ tiến hành một nghiên cứu thành phần về chức năng, hiệu suất và độ tin cậy của động cơ chạy bằng hydro.

Trong khi đó, Yamaha và Kawasaki Motors sẽ tiến hành nghiên cứu thực hành sử dụng động cơ chạy bằng hydro thực để đánh giá chức năng, hiệu suất và độ tin cậy của chúng trong thế giới thực. Ngoài ra, Yamaha sẽ nghiên cứu các yêu cầu cần thiết để phát triển hệ thống tiếp nhiên liệu hydro, cũng như bình chứa hydro dành cho phương tiện di chuyển nhỏ, dành cho xe mô tô và các phương tiện khác.

Cuối cùng, Kawasaki Motors sẽ nỗ lực nghiên cứu các thiết bị phụ trợ cần thiết cho hệ thống cung cấp nhiên liệu và bình chứa cần thiết để phân phối hydro, cũng như thiết bị nào nên được lắp đặt giữa bình nhiên liệu và kim phun trên các phương tiện chạy bằng hydro.

 

Nguồn: tin nội bộ liên quan đến hoạt động truyền thông Autopress

KÉO TIẾP ĐỂ XEM NỘI DUNG ...

Thoát