HOTLINE: +84 913.135.453

Từ khóa

2 bài liên quan tới từ khóa của bạn
Những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi Những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi 151 điều, bổ sung thêm nhiều quy định mới so với Luật Giao thông đường bộ hiện hành ban hành năm 2008.

Tài xế bị tước bằng lái 4 lần trong 3 năm sẽ phải học lại, thi lại Tài xế bị tước bằng lái 4 lần trong 3 năm sẽ phải học lại, thi lại

Theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, nếu trong 3 năm, tài xế bị tước 4 lần thì sẽ bị thu hồi GPLX. Sau thời gian “treo” bằng có thời hạn, tài xế phải học lại, thi lại.

Thoát