HOTLINE: +84 913.135.453

Từ khóa

1 bài liên quan tới từ khóa của bạn
Tập đoàn Brilliance Auto có nguy cơ phá sản Tập đoàn Brilliance Auto có nguy cơ phá sản

Ngày 20/11, cổ phiếu của Brillicane China Automotive Holding tăng vọt 10% khi Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Liêu Ninh, Thẩm Dương chấp nhận đơn yêu cầu tổ chức lại của các chủ nợ. Điều này đồng nghĩa Brilliance Auto chính thức phá sản do không đủ tài sản để trả hết các khoản nợ.

Thoát